Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

Các bài báo quốc tế của Giảng viên khoa Sinh học công bố năm 2015-2016

dna

Dao Xuan Tan, Ho Manh Tuong, Vu Thi Thu Thuy, Le Van Son, and Chu Hoang Mau* (2015). Cloning  and  Overexpression  of GmDREB2  Gene  from  a Vietnamese Drought-resistant Soybean Variety. […]

Read More →

Các bài báo của Giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xuất bản tại Proceedings của các Hội nghị quốc tế và quốc gia (Năm học 2015-2016)

conference_proceedings_hero

1. Nguyen Huu Quan, Vu Van Hanh (2016) “Optimazation of culture conditions for production of protease by Lecanicillium lecanii” In: The 4th Academic conference on  natural science for master and […]

Read More →

Các bài báo của Giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xuất bản trên các tạp chí Quốc gia (Năm học 2015-2016)

451262-361_1426764431

1. Bùi Thị Hà, Hồ Mạnh Tường, Hoàng Phú Hiệp, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu  (2016). Tách dòng phân tử và thiết kế vector chuyển gen […]

Read More →

BÀI MỚI

Các bài báo quốc tế của Giảng viên khoa Sinh học công bố năm 2015-2016

dna

Dao Xuan Tan, Ho Manh Tuong, Vu Thi Thu Thuy, Le Van Son, and Chu Hoang Mau* (2015). Cloning  and  Overexpression  of GmDREB2  Gene  from  a Vietnamese Drought-resistant Soybean Variety. […]

Read More →

Các bài báo của Giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xuất bản tại Proceedings của các Hội nghị quốc tế và quốc gia (Năm học 2015-2016)

conference_proceedings_hero

1. Nguyen Huu Quan, Vu Van Hanh (2016) “Optimazation of culture conditions for production of protease by Lecanicillium lecanii” In: The 4th Academic conference on  natural science for master and […]

Read More →

Các bài báo của Giảng viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên xuất bản trên các tạp chí Quốc gia (Năm học 2015-2016)

451262-361_1426764431

1. Bùi Thị Hà, Hồ Mạnh Tường, Hoàng Phú Hiệp, Lê Văn Sơn, Nguyễn Thị Tâm, Chu Hoàng Mậu  (2016). Tách dòng phân tử và thiết kế vector chuyển gen […]

Read More →