Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của Chương trình Sư phạm Chất lượng cao, đào tạo Giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh

LG

Từ kết quả và kinh nghiệm đào tạo Cử nhân Sư phạm Sinh học chương trình chất lượng cao K47 và K48, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm […]

Read More →

BÀI MỚI

Mục tiêu đào tạo, chuẩn đầu ra của Chương trình Sư phạm Chất lượng cao, đào tạo Giáo viên dạy Sinh học bằng tiếng Anh

LG

Từ kết quả và kinh nghiệm đào tạo Cử nhân Sư phạm Sinh học chương trình chất lượng cao K47 và K48, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm […]

Read More →