Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

Thông báo v/v nộp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và thưởng điểm cho sinh viên

thong-bao

Nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và thưởng điểm cho sinh viên

Read More →

Hai bài báo mới được chấp nhận xuất bản trên Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI

lOGO

Trong tháng 5 và tháng 7 năm 2018, hai bài báo của Giảng viên Khoa sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được chấp nhận xuất bản trên […]

Read More →

BÀI MỚI

Thông báo v/v nộp chứng chỉ Tin học, Ngoại ngữ và thưởng điểm cho sinh viên

thong-bao

Nộp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ và thưởng điểm cho sinh viên

Read More →

Hai bài báo mới được chấp nhận xuất bản trên Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI

lOGO

Trong tháng 5 và tháng 7 năm 2018, hai bài báo của Giảng viên Khoa sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được chấp nhận xuất bản trên […]

Read More →