Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh […]

Read More →

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh […]

Read More →

Bài báo quốc tế mới được xuất bản trên tạp chí The Journal of Horticultural Science and Biotechnology

lOGO

Ngày 29/4/2019, bài báo: “Agrobacterium-mediated transformation of the CrDAT gene and selection of transgenic periwinkle lines with a high vincristine accumulation” của nhóm tác giả Thi Thanh Nhan Pham, Thi […]

Read More →

BÀI MỚI

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh […]

Read More →

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh […]

Read More →

Bài báo quốc tế mới được xuất bản trên tạp chí The Journal of Horticultural Science and Biotechnology

lOGO

Ngày 29/4/2019, bài báo: “Agrobacterium-mediated transformation of the CrDAT gene and selection of transgenic periwinkle lines with a high vincristine accumulation” của nhóm tác giả Thi Thanh Nhan Pham, Thi […]

Read More →