Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Blog

Thông báo của Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học về việc THAY ĐỔI kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho K49

images

Thực hiện kế hoạch của Trường và Khoa, Bộ môn SHHĐ&GDSH thông báo đến toàn thể các thầy cô và sinh viên K49 về việc THAY ĐỎI KẾ HOẠCH hoàn […]

Read More →

Báo Dân trí: Năm 2018, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên mở 3 ngành học “hót”

Logo Khoa m

Theo Báo Dân trí, tuyển sinh năm 2018, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên mở 3 ngành học mới. Đó là những ngành học “hót” đáp ứng nhu cầu xã […]

Read More →

Thông báo của Bộ môn sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học về kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho K49

Logo BV

Thực hiện kế hoạch của Trường và Khoa, Bộ môn SHHĐ&GDSH thông báo đến toàn thể các thầy cô và sinh viên K49 về Kế hoạch hoàn thành và chấm […]

Read More →

BÀI MỚI

Thông báo của Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học về việc THAY ĐỔI kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho K49

images

Thực hiện kế hoạch của Trường và Khoa, Bộ môn SHHĐ&GDSH thông báo đến toàn thể các thầy cô và sinh viên K49 về việc THAY ĐỎI KẾ HOẠCH hoàn […]

Read More →

Báo Dân trí: Năm 2018, Trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên mở 3 ngành học “hót”

Logo Khoa m

Theo Báo Dân trí, tuyển sinh năm 2018, trường ĐH Sư phạm Thái Nguyên mở 3 ngành học mới. Đó là những ngành học “hót” đáp ứng nhu cầu xã […]

Read More →

Thông báo của Bộ môn sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học về kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho K49

Logo BV

Thực hiện kế hoạch của Trường và Khoa, Bộ môn SHHĐ&GDSH thông báo đến toàn thể các thầy cô và sinh viên K49 về Kế hoạch hoàn thành và chấm […]

Read More →