Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Lịch công tác tuần 37 (từ ngày 05/09/2016 đến 11/09/2016)

BIEU TUONG KHOA SINH    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 37

    Từ ngày 05/09/2016 đến 11/09/2016

NGÀY
BUỔI
NỘI DUNG
ĐỊA ĐIỂM
THÀNH PHẦN
Thứ hai
05/9
Sáng
– 6h20: Lễ chào cờ đầu tháng
– 6h45: Họp giao ban tháng 9
– Sảnh A1
– A4.104
– Đ/c: Tâm
– Đ/c: Tâm, Hồng
Chiều
– 14h: Họp Chi bộ
– 15h: Họp khoa
– A4.706
– Toàn thể Đảng viên chi bộ
– Toàn thể CBVC Khoa
Thứ ba
06/9
Sáng
– 8h: Kiểm tra ĐVBG HKI tại các BM
– Đón tiếp SV K51
– GĐB2
– Đ/c: Tâm, Thường, Lan
– Đ/c: Thắng
Chiều
– Đón tiếp SV K51
– GĐB2
– Đ/c: Nhàn
Thứ tư
07/9
Sáng
– Đón tiếp SV K51
– GĐB2
– Đ/c: Hằng
Chiều
– Đón tiếp SV K51
– GĐB2
– Đ/c: Tú
Thứ năm
08/9
Sáng
– Đón tiếp SV K51
– 8h30: Seminar NCS Hoàng Văn Hải BM Thực vật học
– GĐB2
– A4.706
– Đ/c: Ng.Hà
– GVBM, NCS, Th.S, SV quan tâm đến dự
Chiều
– Đón tiếp SV K51
– 19h: Họp BCH Hội SVMR
– 19h30: Họp BM Thực vật học

 

 

 

– 14h00: Seminar của NCS Vì Thị Xuân Thủy, Lê Thị Hồng Trang, Nguyễn Huy Hoàng (chuyên ngành Di truyền học)
– GĐB2
– A2.204
– A4.514

 

 

 

– A4.906
 
– Đ/c: Lượng
– Đ/c: Duy
– Toàn thể BM

 

 

Giảng viên Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học, NCS chuyên ngành Di truyên học, NCS chuyên ngành LL&PPDH bộ môn sinh học.
Thứ sáu
09/9
Sáng
– 7h30: Hội nghị CBVC Trường
– HTC1
– Đ/c: Tâm, Hồng, Mậu, Ngọc, Thường, Lan, V.Thủy, Hiệp, Phượng, Trung, Hằng, Ng.Hà
Chiều
– 14h: Thông qua đề cương luận văn Thạc sĩ của CHK23 chuyên ngành Di truyền học
– A4.513
– Thành viên HĐ theo QĐ
Thứ bảy
10/9
Sáng
Chiều
Chủ nhật
11/9
Sáng
Chiều
Thông báo:
1. Đón tiếp SV K51 từ 6-8/9/2016 tại GDDB2
Buổi sáng từ: 8h – 11h
Buổi chiều từ: 14h – 17h
2. Đ/c Lượng cử Ban cán sự lớp lâm thời và nộp cho phòng CTHSSV trước ngày 15/9/2016.