Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 12 (TỪ NGÀY 19/3/2018 ĐẾN 25/3/2018)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 12

    Từ ngày 19/03/2018 đến 25/03/2018 

NGÀY BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM THÀNH PHẦN
Thứ hai

19/3

Sáng
– 8h: Tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường cho cán bộ quản lý cấp Trường/ Khoa/ Bộ môn” (hết ngày 22/3/2018).

– 8h: Họp GV bộ môn SHHĐ&GDSH

– A4.104

 

 

 

 

– A4.513

– Đ/c: Tâm

 

 

 

 

– Toàn thể GV bộ môn

Chiều
– 14h: Họp bộ môn động vật học rà soát đề cương, chương trình TA K53

– 14h: Tập huấn “Nâng cao năng lực xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển Nhà trường cho cán bộ quản lý cấp Trường/ Khoa/ Bộ môn” (hết ngày 22/3/2018).

– A4.510

 

 

– A4.104

– Toàn thể GV bộ môn

 

 

– Đ/c: Tâm

Thứ ba

20/3

Sáng
– 8h: Họp GV bộ môn Thực vật học rà soát ĐCMH – A4.514 – Toàn thể GV bộ môn
Chiều
     
Thứ tư

21/3

Sáng
Chiều
     
Thứ năm

22/3

Sáng
– 8h: Hội nghị giao ban công tác sinh viên tháng 03/2018. – A2.204 – Đ/c: Trung
Chiều
     
Thứ sáu

23/3

Sáng
Chiều
     
Thứ bảy

24/3

Sáng
Chiều
     
Chủ nhật

25/3

Sáng
Chiều