Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Lịch công tác tuần thứ 19 (từ ngày 01/5 đến ngày 07/5/2017)

BIEU TUONG KHOA SINH    LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19

    Từ ngày 01/5/2017 đến 07/05/2017

 

 

 

THÔNG BÁO:

Các đ/c  được phân công phụ trách hồi cố minh chứng xây dựng chương trình CLC ; Rà soát , điều chỉnh chương trình K50 ; Chương trình VHVL ; Lấy ý kiến NSDLĐ, Cựu SV…đối với chương trình ĐT, đề nghị tập hợp toàn bộ minh chứng cho đ/c Thường chậm nhất vào thứ 4, ngày 03/5/2017.

– Văn phòng photo minh chứng lưu tại Khoa trước khi nộp lên trường.

NGÀY

BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

 Thứ hai

01/5

Sáng

Nghỉ lễ

Chiều

Thứ ba

02/5

Sáng

Nghỉ bù

Chiều

Thứ tư

03/5

Sáng

Chiều

Thứ năm

04/5

Sáng

Chiều

Thứ sáu

05/5

Sáng

Chiều

-14h: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Đào Xuân Tân. – A4-104 Hội đồng đánh giá LA, cán bộ, NCS, CH Bộ môn SHHĐ&GDSH

Thứ bảy

06/5

Sáng

-Từ 7h30: Bảo vệ khóa luận TN K48 Bộ môn SHHĐ & GDSH (Di truyền và Sinh học thực nghiệm). -A4.606 – GV Di truyền học và Sinh học thực nghiệm.

Chiều

-14h: Bảo vệ khóa luận TN K48 Bộ môn SHHĐ & GDSH (PP dạy học). -PTNPP

 

– Cán bộ chấm KL theo quyết định.

Chủ nhật

07/5

Sáng  
Chiều