Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Lịch công tác tuần thứ 19 (từ ngày 01/5 đến 07/5/2017)

BIEU TUONG KHOA SINH  LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 19

    Từ ngày 01/5/2017 đến 07/05/2017

                                     

 

 

 THÔNG BÁO:

Các đ/c  được phân công phụ trách hồi cố minh chứng xây dựng chương trình CLC ; Rà soát , điều chỉnh chương trình K50 ; Chương trình VHVL ; Lấy ý kiến NSDLĐ, Cựu SV…đối với chương trình ĐT, đề nghị tập hợp toàn bộ minh chứng cho đ/c Thường chậm nhất vào thứ 4, ngày 03/5/2017.

– Văn phòng photo minh chứng lưu tại Khoa trước khi nộp lên trường.

NGÀY

BUỔI NỘI DUNG ĐỊA ĐIỂM

THÀNH PHẦN

 Thứ hai

01/5

Sáng

Nghỉ lễ

   
Chiều    

Thứ ba

02/5

Sáng

Nghỉ bù

 

Chiều    

Thứ tư

03/5

Sáng      
Chiều      

Thứ năm

04/5

Sáng      
Chiều      

Thứ sáu

05/5

Sáng      
Chiều -14h: Bảo vệ luận án TS cấp trường của NCS Đào Xuân Tân. A4-104 Hội đồng đánh giá LA, cán bộ, NCS, CH Bộ môn SHHĐ&GDSH
Thứ bảy

06/5

Sáng -Từ 7h30: Bảo vệ khóa luận TN K48 Bộ môn SHHĐ & GDSH (Di truyền và Sinh học thực nghiệm). A4.606 – GV Di truyền học và Sinh học thực nghiệm.
Chiều -14h: Bảo vệ khóa luận TN K48 Bộ môn SHHĐ & GDSH (PP dạy học). PTNPP

 

– Cán bộ chấm KL theo quyết định.

Chủ nhật

07/5

Sáng      
Chiều