Thông báo của Hội đồng Giáo sư nhà nước về Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS 2020

Ngày 14/02/2020, Hội đồng Giáo sư nhà nước ra thông báo Lịch xét đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2020.
Mời đọc tại: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/thong-bao-lich-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2020_520/

CV12-2020_1

CV12-2020_2

KHOA SINH HỌC