Khoa Sinh học tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho học viên cao học K25

BV LV ThS

Từ ngày 7 đến ngày 9 tháng 11 năm 2019, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận văn thạc sĩ cho các học viên cao học K25 với 4 học viên chuyên ngành Di truyền học, Sinh học thực nghiệm; 2 học viên chuyên ngành Sinh thái học và 13 học viên chuyên ngành Lý luận&PPDH bộ môn Sinh học.
a8
a7 a2
Các luận văn chuyên ngành Lý luận&PPDH bộ môn Sinh học được thực hiện theo định hướng tiếp cận năng lực với việc nghiên cứu ứng dụng các kỹ thuật dạy học hiện đại vào việc tổ chức dạy học các chủ đề trong Chương trình GDPT 2018, môn Sinh học, đặc biệt tập trung vào ứng dụng dạy học tích hợp và giáo dục STEM. Nội dung của các luận văn thuộc chuyên ngành Di truyền học và Sinh học thực nghiệm tập trung vào các lĩnh vực công nghệ gen, công nghệ tế bào thực vật thực vật và khoa học dinh dưỡng. Các luận văn Sinh thái học đề cập đến vấn đề môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu, về bảo vệ nguồn tài nguyên thiên nhiên.

a6

 

a4

 

a5

Các luận văn được đánh giá cao và tất cả 19 học viên đã bảo vệ thành công luận văn và được các Hội đồng đề nghị Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên cấp bằng thạc sĩ.
Khoa Sinh học chúc mừng sự thành công của 19 học viên cao học Khoa Sinh học, K25.

 

KHOA SINH HỌC