Chúc mừng ThS.NCS. Nguyễn Đức Hùng có công bố mới xuất bản trên tạp chí quốc tế Fitoterapia (Elsevier)

a1

Thầy Nguyễn Đức Hùng, giảng viên khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên đang là nghiên cứu sinh tại Cộng hòa Pháp vừa có công bố mới xuất bản trên tạp chí quốc tế Fitoterapia (Elsevier). Khoa Sinh học chúc mừng thành tích khoa học của thầy Nguyễn Đức Hùng.
Duc Hung Nguyen, Anne-Claire Mitaine-Offer, Sveva Maroso, Anna-Maria Papini, Thomas Paululat, Pierre-Simon Bellaye, Bertrand Collin, Odile Chambin, Marie-Aleth Lacaille-Dubois (2019) Cytotoxic glycosides from the roots of Weigela x “Bristol Ruby”. Fitoterapia, Volume 137, September 2019, 104242. https://doi.org/10.1016/j.fitote.2019.104242 (IF: 2.341)
Xin mời đọc tại: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0367326X19309049

tr1

tr3

KHOA SINH HỌC