Chúc mừng công trình khoa học của TS Nguyễn Hữu Quân và nhóm nghiên cứu được xuất bản trong Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam 2019

Q2

Sáng nay, ngày 23 tháng 8 năm 2019, tại Hà Nội Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức Lễ công bố Sách Vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2019. Công trình “Nghiên cứu biểu hiện gene và định hướng tạo chế phẩm sinh học chứa chitinase và protease từ Lecanicillium lecanii diệt nấm bệnh hại cây trồng” của TS Nguyễn Hữu Quân và nhóm nghiên cứu của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên vinh dự được xuất bản trong Sách Vàng năm nay; đồng thời TS Nguyễn Hữu Quân và nhóm nghiên cứu vinh dự được trao tặng Bằng Chứng nhận của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Q2

 

Q1

 

Chứng nhận -Quân

 

Những phát hiện khoa học mới của công trình: “Nghiên cứu biểu hiện gene và định hướng tạo chế phẩm sinh học chứa chitinase và protease từ Lecanicillium lecanii diệt nấm bệnh hại cây trồng” là:
a) Công trình đầu tiên đã chứng minh được vai trò của peptide tín hiệu liên quan tới: (1) năng suất biểu hiện của rmchit1 từ nấm L. lecanii 43H trong nấm men P. pastoris X33, (2) phương pháp tinh sạch rmchit1, (3) các yếu tố ảnh hưởng tới tính chất lý hóa của rmchit1;
b) Bước đầu tinh sạch được protease từ nấm L. lecanii VTCC-F-1037 và xác định được nhiệt độ, pH tối ưu, độ bền nhiệt và độ bền pH của protease;
c) Bước đầu chứng minh được phức hợp chitinase/protease có vai trò trong quá trình thủy phân nấm F. oxysporum R. solani.
Các kết quả nghiên cứu thu được của đề tài đã được nhóm nghiên cứu công bố trên 03 bài báo, trong đó có 01 bài trên tạp chí quốc tế ISI và 02 bài báo trên Proceedings của Hội nghị quốc tế có mã xuất bản ISBN, nội dung của các bài báo là nội dung và kết quả nghiên cứu của đề tài do chủ nhiệm đề tài là tác giả chính công bố.
1. Huu Quan Nguyen, Van Hanh Vu, Phuong Dung Le, Hoang Mau Chu (2018), “High-level expression, purification and properties of an Endochitinase gene without signal peptide from Lecanicillium lecanii 43H in Pichia pastoris”, Molecular Biology Reports (SCIE, IF: 1,889).
2. Nguyen Huu Quan, Chu Hoang Mau, Tu Quang Tan (2018) “Purification and properties of protease from Lecanicillium lecanii”, Proceeding: 5th Academic conference on natural science for young scientists, master and PhD. students from Asean countries, tr. 197-203.
3. Nguyen Huu Quan, Vu Van Hanh (2016) “Optimazation of culture conditions for production of protease by Lecanicillium lecanii”. Proceeding: The 4th Academic conference on natural science for master and PhD students from Asean countries, tr. 248-254.

Q3

TS. Nguyễn Hữu Quân chụp ảnh lưu niệm với GS.VS Đặng Vũ Minh, Chủ tịch Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam.
Tập thể cán bộ, giảng viên và sinh viên Khoa Sinh học,  nồng nhiệt chúc mừng TS. Nguyễn Hữu Quân và nhóm nghiên cứu.

 

KHOA SINH HỌC