Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên năm học 2018-2019

lOGO

Ngày 28 tháng 5 năm 2019, Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên tổ chức Hội nghị nghiên cứu khoa học của sinh viên, năm học 2018-2019. Dự Hội nghị Khoa học Sinh viên năm nay có PGS.TS Nguyễn Thị Tâm, Trưởng khoa, các GS, PGS, TS, giảng viên và các đại biểu sinh viên đến từ khóa 53, 52, và 51 của khoa.

IMG_3051

 

IMG_3059

IMG_3046

Hội nghị được tổ chức trong ba phiên họp: Phiên toàn thể, Phiên báo cáo Poster và Phiên họp tại các tiểu ban. Buổi sáng, từ 7h30’ đến 11h30’, trong phiên toàn thể, hội nghị đã nghe và thảo luận 4 báo cáo khoa học do bốn nhóm sinh viên K51 chủ trì. Các báo cáo trình bày về lĩnh vực đổi mới phương pháp dạy học sinh học, nghiên cứu về sinh học cơ thể và công nghệ sinh học hiện đại. Đó là báo cáo của Nguyễn Thu Trang (K51) về đề tài “Dạy học chủ đề Môi trường và các nhân tố sinh thái ở trường THPT theo định hướng giáo dục STEM”; báo cáo  “Ảnh hưởng của chế phẩm sinh học EM đến khả năng tiêu hóa và mức độ ô nhiễm do chất thải của gà Mía” của hai sinh viên Nguyễn Hữu Thắng (K51) và Trịnh Hà Yến (K52); báo cáo của sinh viên Đỗ Như Quỳnh (K51) về đề tài “Nghiên cứu hoạt tính sinh học của cao chiết từ loài Adinandra glischrolomai thuộc chi Dương đồng”; và báo cáo “Nghiên cứu chuyển gen chỉ thị GUS vào cây bình vôi” của sinh viên Ngô Diễm Quỳnh (K51).

IMG_3089

61190619_671244453334366_9115074526680449024_n

 

IMG_3074

IMG_3090

IMG_3055

Sau phiên toàn thể là phiên báo cáo Poster. Các Poster đã thể hiện những kết quả nổi bật của đề tài, trực quan và có hình thức đẹp.

A4 A3 A2 A1

Buổi chiều, từ 14h00 đến 17h00 hội nghị nghe và thảo luận các báo cáo trong hai tiểu ban. Đó là các báo cáo “Nghiên cứu sản xuất trà túi lọc từ hoa dâm bụt (Hibiscus rosa-sinensis L).” của Vũ Thị Thu Thảo (K51); “Nhận diện mẫu cây Bảy lá một hoa (Paris) thu thập tại Bắc Sơn – Lạng Sơn” do Phạm Thị Nguyệt Minh thực hiện; “Nghiên cứu môi trường nuôi cấy in vitro cây bình vôi” của sinh viên Santhana PHANTHAHAK (sinh viên Lào, K51); “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu tương thu thập tại khu vực miền núi phía Bắc, Việt Nam” của sinh viên Nùng Thị Vượng (K51); “Nghiên cứu đặc điểm sinh trưởng, phát triển của một số giống đậu nho nhe thu thập tại khu vực miền núi phía Bắc, Việt Nam” của Thào Thị Sủi (K51).
Các đề tài đều được các Hội đồng đánh giá là hoàn thành tốt các mục tiêu và nội dung nghiên cứu đã được phê duyệt. Điểm nổi bật trong các báo cáo khoa học năm nay là ngoài các sản phẩm về khoa học, các nhóm nghiên cứu còn trình bày kết quả ở hai dạng, báo cáo miệng và báo cáo Poster, trình bày sản phẩm về giáo dục STEM và đặc biệt là báo cáo khoa học của sinh viên Lào Santhana PHANTHAHAK có chất lượng tốt.

IMG_3066

IMG_3098

Xin chúc mừng các đề tài của các nhóm sinh viên K51 và K52 đã hoàn thành và được đánh giá tốt.

KHOA SINH HỌC