Chúc mừng 16 sinh viên K50 bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đại học, ngành Sư phạm sinh học

LogoHBs

Thứ Năm, ngày 16 tháng 5 năm 2019, tại Phòng A4-606, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, mười sáu (16) em sinh viên K50 đã bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đại học, ngành Sư phạm sinh học. Tất cả 16 em đều được các Hội đồng chấm Khóa luận đánh giá đạt loại Giỏi, đạt điểm từ 9,0 đến 9,6. Đặc biệt, nhiều sinh viên là đồng tác giả của các bài báo liên quan đến nội dung Khóa luận được xuất bản trên tạp chí hoặc Hội nghị Khoa học Quốc gia.

 

IMG_2906

 

Hội đồng đánh giá Khóa luận tốt nghiệp đại học cho sinh viên K50

 

Post2

Các thầy cô Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học chụp ảnh lưu niệm cùng các sinh viên K50 bảo vệ thành công Khóa luận tốt nghiệp đại học 

 

KHOA SINH HỌC