Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Di truyền học

Logo BV

Sáng thứ Ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019, tại Phòng bảo vệ luận án, A4-104, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Di truyền học, mã sỗ 9420121, về đề tài: “Nghiên cứu biểu hiện gen GmCHI liên quan đến tổng hợp flavonoid và cảm ứng tạo rễ tơ ở cây Thổ nhân sâm (Talinum paniculatum)” do GS.TS Chu Hoàng Mậu hướng dẫn. Cả bảy thành viên Hội đồng đều đánh giá rất cao kết quả nghiên cứu của tác giả và 100 % tán thành đề nghị cấp bằng  tiến sĩ Sinh học cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang.
Đặc biệt nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang là tác giả chính của một bài báo liên quan đến nội dung luận án được xuất bản trên tạp chí quốc tế uy tín SCI-E, SCImago: Q2.

Anh 2

TS. Từ Quang Tân, Phó trưởng phòng Phòng đào tạo, phụ trách đào tạo sau đại học thay mặt lãnh đạo trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường của NCS Vũ Thị Như Trang

 

Anh 5

NCS Vũ Thị Như Trang trình bày báo cáo tóm tắt luận án trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường

 

Anh 11

Hội đồng đánh giá luận án, cán bộ hướng dẫn, lãnh đạo Khoa Sinh học, lãnh đạo Trường Đại học Y-Dược -Đại học Thái Nguyên chụp ảnh cùng NCS Vũ Thị Như Trang

IMG_2880

NCS Vũ Thị Như Trang cảm ơn và chụp ảnh cùng GS hướng dẫn

 

Anh 14

PGS.TS. Nguyên Thị Tâm, Trưởng khoa Khoa Sinh học thay mặt cán bộ, giảng viên Khoa Sinh học chúc mừng NCS Vũ Thị Như Trang

 

Anh 13

PGS.TS. Nguyên Tiến Dũng, Phó hiệu trưởng Trường Đại học Y-Dược -Đại học Thái Nguyên chúc mừng NCS Vũ Thị Như Trang

Anh 12

TS. Nguyên Thu Hiền, Trưởng khoa Khoa Khoa học Cơ bản, Trường Đại học Y-Dược -Đại học Thái Nguyên thay mặt cán bộ, giảng viên của Khoa chúc mừng NCS Vũ Thị Như Trang

 

Khoa Sinh học nồng nhiệt chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang đã bảo vệ thành công luân án tiến sĩ sinh học, chuyên ngành Di truyền học.
KHOA SINH HỌC