Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Sinh học, Chuyên ngành Sinh thái học

LOgo new

Sáng thứ Sáu, ngày mồng 10 tháng 5 năm 2019, tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ Sinh học, chuyên ngành Sinh thái học, mã sỗ 9420120, về đề tài: “Nghiên cứu sự biến động của vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính dưới tác động của bón phân hữu cơ vi sinh và một số biện pháp kỹ thuật canh tác trên giống chè LDP1 tại Phú Thọ” do PGS.TS Nguyễn Văn Toàn và PGS.TS Lê Tất Khương hướng dẫn. Hội đồng đánh giá cao kết quả nghiên cứu của tác giả và 100 % các thành viên Hội đồng tán thành đề nghị cấp bằng  tiến sĩ Sinh học cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú.
Đặc biệt nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú là tác giả chính của một bài báo liên quan đến nội dung luận án được xuất bản trên tạp chí quốc tế Scopus.

DSC_8984

TS. Từ Quang Tân, Phó trưởng phòng Phòng đào tạo, phụ trách đào tạo sau đại học thay mặt lãnh đạo trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên công bố quyết định thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường của NCS Vũ Ngọc Tú

 

DSC_9083

NCS Vũ Ngọc Tú trình bày báo cáo tóm tắt luận án trước Hội đồng đánh giá luận án cấp Trường

 

DSC_9088

Hội đồng đánh giá luận án, cán bộ hướng dẫn, lãnh đạo Khoa Sinh học, lãnh đạo Trường ĐHSP Thái Nguyên chụp ảnh cùng NCS Vũ Ngọc Tú

 

DSC_9076

PGS.TS. Mai Xuân Trường, Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường ĐHSP Thái Nguyên thay mặt Cơ sở đào tạo chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú

 

DSC_9082

 

PGS.TS. Nguyên Thị Tâm, Trưởng khoa Sinh học thay mặt cán bộ, giảng viên Khoa Sinh học chúc mừng NCS Vũ Ngọc Tú

 

Khoa Sinh học xin chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú đã bảo vệ thành công luân án tiến sĩ sinh học.

 

KHOA SINH HỌC