DANH MỤC BÀI BÁO, SÁCH XUẤT BẢN TỪ 1/2014 – 12/2018 CỦA KHOA SINH HỌC

lOGO

Từ tháng 1/2014 đến 12/2018 Khoa Sinh học công bố 185 bài báo, trong đó có 36 bài báo xuất bản trên các tạp chí quốc tế (18 bài thuốc danh mục SCI, SCIE; 5 bài Scopus), 149 bài báo trên các tạp chí khoa học, hội nghị khoa học quốc gia; 15 cuốn sách chuyên khảo, giáo trình.
Xin mời đọc tại:  CONG TRINH KHOA HỌC (BÀI BÁO VÀ SÁCH) CỦA KHOA SINH HỌC

 

KHOA SINH HỌC