Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu biểu hiện gen Gm CHI liên quan đến tổng hợp flavonoid và cảm ứng tạo rễ tơ ở cây Thổ nhân sâm (Talinum paniculatum)
Ngành/chuyên ngành đào tạo: Sinh học/ Di truyền học, mã số: 9420121
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.
Thời gian: 08h30, ngày 14 tháng 5 năm 2019.
Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.
Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.
KHOA SINH HỌC