Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Trường của nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú

LOgo new

Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp Trường cho nghiên cứu sinh Vũ Ngọc Tú
Tên đề tài luận án: “Nghiên cứu sự biến động của vi sinh vật có ích trong đất và sâu hại chính dưới tác động của bón phân hữu cơ vi sinh và một số biện pháp kỹ thuật canh tác trên giống chè LDP1 tại Phú Thọ
Ngành/chuyên ngành đào tạo: Sinh học/Sinh thái học, mã số: 9420120.
Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học:
1. PGS.TS Nguyễn Văn Toàn, Viện khoa học kỹ thuật Nông lâm nghiệp miền núi phía Bắc.
2. PGS.TS Lê Tất Khương, Viện nghiên cứu phát triển Vùng – Bộ Khoa học và Công nghệ.
Thời gian: 08h30, ngày 10 tháng 5 năm 2019.
Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.
Kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.

 

 

KHOA SINH HỌC