Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019

lOGO

Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh, Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam thuộc Hội các ngành Sinh học Việt Nam tổ chức Hội nghị Công nghệ Sinh học toàn quốc năm 2019
Ban Tổ chức Hội nghị:
Trưởng ban: PGS. TS. Dương Hoa Xô, Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh – Chủ tịch Hội Sinh học và Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Phó Trưởng ban: – GS. TS. Lê Trần Bình, Nguyên Viện trưởng Viện Công nghệ Sinh học – Chủ tịch Hội Công nghệ Sinh học Việt Nam, thuộc Hội các ngành sinh học Việt Nam
– GS. TS. Nguyễn Kỳ Phùng, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Thành phố Hồ Chí Minh
– TS. Nguyễn Đăng Quân, Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Thời gian và địa điểm:
Thời gian: Ngày 01 tháng 11 năm 2019
Địa điểm: Trung tâm Công nghệ Sinh học Thành phố Hồ Chí Minh
Số 2374, Quốc lộ 1, phường Trung Mỹ Tây, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung chính của Hội nghị

– Phiên toàn thể: Báo cáo tổng quan về các vấn đề nghiên cứu và ứng dụng công nghệ sinh học nổi bật.
– Các phiên báo cáo ở tiểu ban chuyên ngành: Bao gồm các báo cáo khoa học tại 6 tiểu ban:

Công nghệ Gene
Công nghệ Enzyme và Hoá sinh
Công nghệ sinh học Y – Dược
Công nghệ sinh học Vi sinh
Công nghệ sinh học Thực vật
Công nghệ sinh học Động vật

Các mốc thời gian cần lưu ý:
– Thời hạn đăng ký tham dự Hội nghị: đến ngày 30/9/2019
– Thời hạn nộp Báo cáo tóm tắt: đến ngày 30/6/2019
– Thời hạn nộp Báo cáo toàn văn: đến ngày 30/7/2019
– Thời hạn nộp phí đăng bài và phí tham gia Hội nghị: 30/9/2019

Lệ phí tham dự Hội nghị:

– Lệ phí tham dự Hội nghị: là 500.000 đồng/đại biểu (Chi phí bao gồm: túi xách, Kỷ yếu Hội nghị, thẻ đeo, phục vụ trà và cà phê, ăn trưa tại Hội nghị).
– Lệ phí đăng bài toàn văn trong Tuyển tập: 1.000.000 đồng/ bài (tác giả được nhận 01 quyển Tuyển tập Báo cáo khoa học của Hội nghị đối với mỗi báo cáo toàn văn được chấp nhận đăng).
XIN MỜI ĐỌC TẠI: https://www.hcmbiotech.com.vn/vi/news/su-kien/hoi-nghi-cong-nghe-sinh-hoc-toan-quoc-nam-2019-564.html
KHOA SINH HỌC