Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thăm và làm việc tại Trường THPT Bắc Sơn (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên).

Logo Khoa m

Ngày 7 tháng 3 năm 2019, Đoàn giảng viên Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đến thăm Đoàn thực tập Sư phạm và làm việc với lãnh đạo, các giáo viên Sinh học Trường THPT Bắc Sơn (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên). Trường THPT Bắc Sơn đã hơn 30 năm xây dựng và phát triển và đến nay Trường có 30 lớp với gần 1200 học sinh. Trường THPT Bắc Sơn đã đạt nhiểu thành tích cao trong giáo dục và dạy học, được trao tặng nhiều phần thưởng cao quý của Tỉnh Thái Nguyên, Bộ Giáo dục&Đào tạo và Chính phủ.
Đoàn công tác Khoa Sinh học đã dự giờ của hai sinh viên thực tập môn Sinh học, một tiết lớp 10 và một tiết lớp 11. Đoàn đã dành thời gian họp với Thầy Hiệu trưởng, các thầy cô Bộ môn Sinh học và sinh viên thực tập để rút kinh nghiệm giờ giảng; đồng thời trao đổi về công tác giảng dạy môn sinh học hiện hành và chuẩn bị tiếp nhận Chương trình giáo dục phổ thông mới; tổ chức dạy học các thí nghiệm thực hành, tổ chức đề tài sáng tạo khoa học kỹ thuật cho học sinh THPT, …

 

IMG_2372

Sau khi phân tích, góp ý giờ giảng của hai giáo sinh thực tập, đoàn công tác và các thầy cô giáo viên phổ thông đã đánh giá cao năng lực của giáo sinh thực tập về kiến thức, phương pháp dạy học, đặc biệt khả năng làm chủ giờ dạy, tự tin, sáng tạo và cập nhật đổi mới dạy học sinh học ở trường phổ thông.
Đoàn giảng viên Khoa Sinh học đã trao đổi với thầy Hiệu trưởng và các thầy cô là giáo viên môn sinh học về chất lượng học tập môn sinh học, điều kiện và trang thiết bị dạy học; về ứng dụng các phương pháp và hình thức tổ chức dạy học hiện đại, …đặc biệt tập trung trao đổi về công tác chuẩn bị tiếp nhận dạy học Chương trình giáo dục phổ thông mới, môn sinh học. Những vấn đề đặt ra được tập trung thảo luận, như: (1) Những điểm khác biệt giữa chương trình giáo dục phổ thông mới và chương trình hiện hành về mục tiêu, phương pháp và cách tổ chức dạy học sinh học theo định hướng phát triển năng lực; (2) Những phẩm chất và năng lực nào cần phát triển ở học sinh THPT trong dạy học sinh học? sự biểu hiện của những phẩm chất và năng lực đó? (3) Việc thiết kế một bài học sinh học (Bài soạn) cho học sinh THPT cần phải xác định những năng lực gì? (4) Cách thức và phương pháp thiết kế một bài kiểm tra đánh giá năng lực như thế nào?; (5) Môn Sinh học và giáo dục định hướng nghề nghiệp… Khoa Sinh học có đủ khả năng giúp đỡ và đồng hành cùng các thầy cô để thực hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

P1

Với truyền thống và những thành tựu đạt được trong hơn 30 năm xây dựng và phát triển, Đoàn công tác Khoa Sinh học tin tưởng rằng, Trường THPT Bắc Sơn (thị xã Phổ Yên, tỉnh Thái Nguyên) sẽ làm chủ, chuẩn bị tốt và xây dựng kế hoạch có tính khả thi cao cho sự tiếp nhận Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

Truyền thông khoa Sinh học.