Seminar: Tìm hiểu Chương trình giáo dục phổ thông mới và thảo luận xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên sinh học phổ thông

BIEU-TUONG-KHOA-SINH

Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục&Đào tạo, đến năm 2021 sẽ hoàn thành bồi dưỡng cho  35.000 giáo viên phổ thông cốt cán và khoảng 900.000 giáo viên phổ thông đại trà. Nội dung bồi dưỡng sẽ tập trung vào phát triển chuyên môn nghiệp vụ, như: i) Xây dựng kế hoạch dạy học và giảng dạy, vận dụng phương pháp dạy học và giảng dạy, kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất năng lực người học; ii) Tư vấn hỗ trợ học sinh; iii) Ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác sử dụng thiết bị dạy học, giảng dạy. Để chuẩn bị thật tốt cho công tác bồi dưỡng giáo viên, ngày 4 tháng 3 năm 2019, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên đã tổ chức seminar về Chương trình giáo dục phổ thông mới và thảo luận, đóng góp cho việc xây dựng chương trình bồi dưỡng giáo viên sinh học phổ thông đáp ứng yêu cầu dạy học chương trình giáo dục phổ thông mới. Đến dự có các đại biểu đại diện đội ngũ giáo viên Sinh học cốt cán của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên; các giảng viên của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

IMG_20190304_150435

 

Các đại biểu được nghe TS Phạm Thị Thanh Nhàn – Giảng viên Khoa Sinh học báo cáo về Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể và Chương trình giáo dục phổ thông môn Sinh học. Báo cáo đã chỉ ra những điểm khác biệt cơ bản của chương trình mới so với chương trình hiện hành. Trên cơ sở những yêu cầu của Chương trình giáo dục phổ thông mới và nhu cầu thực tiễn, Khoa Sinh học đã đề xuất 6 chuyên đề bồi dưỡng giáo viên nhằm đảm bảo cho các thầy cô ở trường phổ thông thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông mới. Các đại biểu tham gia seminar đã đánh giá cao và đóng góp nhiều ý kiến thiết thực cho các chuyên đề bồi dưỡng giáo viên sinh học do Khoa Sinh học. Các đại biểu dự seminar đều thống nhất cho rằng các giáo viên phổ thông cần được bồi dưỡng cả chuyên môn và nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu của đổi mới chương trình giáo dục phổ thông.
 

A2

 

IMG_20190304_141205

 

Post

Các đại biểu cũng nêu lên thực trạng và những khó khăn gặp phải của giáo dục sinh học ở địa phương và đề xuất ý kiến mong muốn được Khoa Sinh học hỗ trợ và giúp đỡ trong việc bồi dưỡng giáo viên và trước mắt tập trung vào bốn vấn đề chính: (1) Việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới, môn Sinh học; (2) Dạy học theo định hướng phát triển năng lực; (3) Tổ chức thực hành thí nghiệm Sinh học; (4) Dạy học sinh học bằng tiếng Anh. Trên cơ sở các ý kiến góp ý và nhu cầu của giáo viên phổ thông, Khoa Sinh học tiếp tục hoàn thiện, bổ sung để các chuyên đề bồi dưỡng thiết thực và hiệu quả hơn.
Truyền thông Khoa Sinh học