Thông tin học bổng chính phủ Úc năm học 2019-2020

LogoHBs

Chương trình bắt đầu nhận hồ sơ từ ngày 1/2/2019 đến ngày 30/04/2019. Học bổng dành cho các ứng viên Việt Nam theo học bậc thạc sĩ ở Úc, khóa học bắt đầu vào năm 2020. Đợt tuyển chọn lần này không cấp học bổng tiến sĩ. Ứng viên được học bổng sẽ được hỗ trợ đào tạo tiếng Anh tối đa 12 tháng để đáp ứng yêu cầu của khóa học.
Thông tin có trên website:
http://www.australiaawardsvietnam.org/…/applic…/how-to-apply
Trân trọng thông báo.