CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO KHÓA 54 (2019-2023) KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM THÁI NGUYÊN

LOGO ctdt

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên), được thành lập năm 1966, với hơn 52 năm truyền thống xây dựng và phát triển, ngày nay Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được biết đến là một địa chỉ tin cậy về đào tạo giáo viên sinh học, về nghiên cứu khoa học và bồi dưỡng nâng cao trình độ. Tính đến tháng 31-12-2018, Khoa Sinh học có 30 giảng viên, trong đó có 1 giáo sư, 7 phó giáo sư, 15 tiến sĩ, 4 NCS đang học tập tại Pháp, Đức Trung Quốc, Đài Loan; 2 NCS trong nước và 1 thạc sĩ. Tỷ lệ giảng viên có học vị tiến sĩ là 76,67%. Với trình độ và kinh nghiệm của đội ngũ giảng viên, với chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học trong 52 năm qua, Khoa Sinh học cam kết đào tạo đội ngũ giáo viên sinh học đáp ứng yêu cầu giảng dạy Chương trình giáo dục phổ thông mới ở các trường phổ thông và trường phổ thông quốc tế.
Khoa Sinh học trân trọng giới thiệu Chương trình đào tạo Cử nhân đại học sư phạm sinh học cho khóa đào tạo K54 (2019-2023) tuyển sinh năm 2019.
Có thể tải file chương trình tại: Gioi thieu Chương trình đào tạo K54_2019, Khoa Sinh học

thông tin

 

 

 

 

 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH SƯ PHẠM SINH HỌC
 Trình độ đào tạo: ĐẠI HỌC
Ngành đào tạo: SƯ PHẠM SINH HỌC
Loại hình đào tạo: Chính quy

 

  1. Mục tiêu đào tạo
1.1. Mục tiêu chung
Đào tạo giáo viên Sinh học trình độ đại học có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trách nhiệm nghề nghiệp; có năng lực chuyên môn, nghiệp vụ; có năng lực tự học, nghiên cứu, sáng tạo, thích ứng với môi trường làm việc tại các cơ sở giáo dục – đào tạo, các viện nghiên cứu và các cơ sở khác có liên quan đến lĩnh vực Sinh học, nông nghiệp phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực trung du miền núi phía Bắc.
1.2. Mục tiêu cụ thể
– Có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt và trách nhiệm nghề nghiệp, có lòng say mê khoa học và tình yêu nghề nghiệp.
– Có năng lực chuyên môn, bao gồm năng lực khoa học cơ bản, khoa học Sinh học chuyên sâu, hiện đại đáp ứng được yêu cầu dạy học sinh học ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan.
– Vận dụng được kiến thức tâm lý học, giáo dục học, lý luận và phương pháp dạy học vào tổ chức dạy học Sinh học, hoạt động giáo dục ở trường phổ thông.
– Xây dựng và tổ chức được hoạt động nghiên cứu khoa học; triển khai được hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông theo định hướng phát triển năng lực học sinh.
– Thực hiện và vận dụng được các thí nghiệm Sinh học vào tổ chức dạy học ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan.
– Sử dụng được tiếng Anh, công nghệ thông tin trong dạy học và nghiên cứu Sinh học.
– Có năng lực tự học, làm việc độc lập và làm việc nhóm.
–  Có khả năng tiếp tục học tập nâng cao trình độ và hội nhập quốc tế.
  1. Chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo
Chương trình được thiết kế để đảm bảo sinh viên tốt nghiệp đạt được các chuẩn đầu ra sau đây:
2.1. Kiến thức
          – Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam; pháp luật Việt Nam, quốc phòng – an ninh trong hoạt động nghề nghiệp và cuộc sống.
          – Hiểu và vận dụng được các kiến thức cơ bản của tâm lý học, giáo dục học  và quản lý nhà trường vào việc tổ chức hoạt động dạy học sinh học và hoạt động giáo dụcở trường phổ thông.
– Vận dụng được các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về nguyên lý và các quá trình cơ bản của sự sống từ mức phân tử đến sinh quyển vào dạy học Sinh học.
– Vận dụng được các kiến thức về Công nghệ gen, Công nghệ tế bào động vật, Công nghệ tế bào thực vật và Tin sinh học nhằm đáp ứng nhu cầu thực tiễn theo định hướng giáo dục nghề nghiệp.
– Vận dụng được kiến thức sinh học trong tổ chức hoạt động trải nghiệm ở trường phổ thông và các cơ sở giáo dục đào tạo khác có liên quan.
          – Thực hiện được các nghiên cứu về khoa học giáo dục và hướng dẫn học sinh thực hiện được các nghiên cứu khoa học và kỹ thuật liên quan đến Sinh học.
2.2. Kỹ năng
– Giao tiếp có hiệu quả với học sinh, đồng nghiệp, cha mẹ học sinh và các bên liên quan khác.
– Thực hiện được hoạt động tư vấn, hỗ trợ học sinh trong hoạt động dạy học, giáo dục và hướng nghiệp
– Đạt trình độ tin học IC3, ICDL, MOS hoặc tương đương và ứng dụng được trong hoạt động chuyên môn, giáo dục.
– Đạt trình độ tiếng Anh bậc 3 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam và sử dụng được trong hoạt động giao tiếp.
          – Thực hiện được các hoạt động tự trải nghiệm nghề nghiệp để tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp và dẫn dắt người khác tìm kiếm cơ hội khởi nghiệp.
– Phân biệt được các hình thức tổ chức dạy học và vận dụng được các phương pháp dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực trong dạy học ở trường phổ thông. Xử lý được các tình huống trong hoạt động dạy học, giáo dục học sinh.
– Phát triển được các kỹ năng thực hành sinh học cơ bản và nâng cao trong dạy học ở trường phổ thông; trong nghiên cứu và định hướng nghề nghiệp theo xu hướng phát triển khoa học và công nghệ trong tương lai.
– Phối hợp được các phương pháp, hình thức, kỹ thuật kiểm tra đánh giá kết quả học tập và sự tiến bộ của người học.
2.3. Năng lực tự chủ và trách nhiệm
– Hiểu và thực hiện đúng các quy định về đạo đức nhà giáo, quy chế dân chủ ở trường phổ thông.
– Làm việc độc lập và làm việc theo nhóm trong điều kiện làm việc thay đổi, chịu trách nhiệm cá nhân và trách nhiệm đối với nhóm, thể hiện được quan điểm cá nhân trước các vấn đề cần giải quyết.
– Nhận thức được nhu cầu và có khả năng lập kế hoạch học tập suốt đời.
  1. Thời gian đào tạo: 4 năm
  2. Vị trí làm việc của người học sau khi tốt nghiệp
– Làm giáo viên dạy kiến thức Sinh học ở trường phổ thông
– Làm chuyên viên tại các Sở, Phòng liên quan đến Sinh học và giáo dục.
– Làm cán bộ nghiên cứu tại các Viện, Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng liên quan đến Sinh học.
  1. Khả năng học tập, nâng cao trình độ sau khi ra trường
          – Tiếp tục học sau đại học (thạc sĩ, tiến sĩ) các chuyên ngành trong lĩnh vực Sinh học và giáo dục Sinh học;
          – Học đại học văn bằng hai ở các ngành phù hợp: Vật lí, Hóa học, tiếng Anh.
  1. Nội dung chương trình

    Khung K54, A1Khung K54, A2

 

Khung K54, A3

Khung K54, A4Khung K54, A5

 

KHOA SINH HỌC