Lịch công tác tuần thứ hai (từ ngày 7/1/2019 đến ngày 13/1/2019)

logo lịch

Lịch công tác tuần thứ hai (từ ngày 7/1/2019 đến ngày 13/1/2019)
Các thầy cô chú ý chuẩn bị giảng dạy theo thời khóa biểu học kỳ II (2018-2019) cho các khóa 51, 52, 53. Kế hoạch công tác và các cuộc họp đột xuất sẽ có thông báo bổ sung cụ thể sau.

Lịch tuần 2-2019