Giảng viên Khoa Sinh học là thành viên tham dự chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực STEAM tại Hoa Kỳ

Logo Khoa m

Trong ba tuần đầu của tháng 11 năm 2018, TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan, Phó trưởng khoa Khoa Sinh học đã tham dự chương trình học tập, trao đổi kinh nghiệm trong lĩnh vực STEAM tại Hoa Kỳ theo lời mời của Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Hà Nội và Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ. Đây là một hoạt động trong Chương trình quốc tế với Chủ đề thúc đẩy phụ nữ trong các lĩnh vực STEAM.

Ảnh 1

TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan các thành viên tham dự hội thảo và trao đổi kinh nghiệm tại Đại học Johns Hopkins, Hoa Kỳ
Trong thời gian ở Hoa Kỳ, TS Lan cùng với 48 thành viên đến từ các quốc gia trên thế giới đã cùng tham dự các buổi hội thảo, các cuộc thảo luận trao đổi ý kiến với các giáo sư, các nhà khoa học và các diễn giả chuyên nghiệp về lĩnh vực STEAM và việc thúc đẩy vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực STEAM. Bên cạnh đó, đoàn cũng đã đi thăm quan một số điểm di tích lịch sử và tham dự các hoạt động văn hóa ở Hoa Kỳ góp phần tăng cường hiểu biết về đất nước và con người Hoa Kỳ.
Ảnh 2
TS. Nguyễn Thị Ngọc Lan trong hoạt động trao đổi văn hóa tại gia đình ở Hoa Kỳ
Chuyến công tác này đã giúp tăng cường sự hiểu biết về việc thúc đẩy của phụ nữ trong lĩnh vực STEAM của các đại biểu từ 49 quốc gia trên thế giới cũng như về đất nước Hoa Kỳ. Hơn nữa, chuyến công tác cũng đã góp phần giới thiệu về Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên với các bạn bè quốc tế.

 

Ảnh 3
Giao lưu với các đại biểu từ các quốc gia trên thế giới.

 

TRUYỀN THÔNG KHOA SINH HỌC