HỌC VIÊN CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH DI TRUYỀN HỌC VÀ SINH HỌC THỰC NGHIỆM BẢO VỆ THÀNH CÔNG LUẬN VĂN THẠC SĨ

Logo BV

Ngày 09 tháng 11 năm 2018, từ 8h00 đến 14h30, Khoa Sinh học tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ cho 7 học viên thuộc hai chuyên ngành Di truyền học (mã số: 8 42 01 21) và Sinh học thực nghiệm (mã số 8 42 01 14). Các đề tài luận văn tập trung ở hai hướng nghiên cứu hiện đại, Công nghệ gen và Công nghệ tế bào thực vật. Đó là nghiên cứu phân lập gen GmDREB6 để thiết kế vector chuyển gen phục vụ tạo dòng cây chuyển gen chịu hạn (Nguyễn Việt Nga); nghiên cứu đặc điểm gen CYP79D1 liên quan đến sự tổng hợp Hydrogen cyanide của cây sắn (Manihot esculenta) (Nguyễn Thị Thùy); liên quan đến tổng hợp vitamin C ở cây quýt bản địa (Nguyên Thị Kim Chi); nghiên cứu ứng dụng mã vạch DNA trong định danh loài Bảy lá một hoa thuộc chi Paris (Ngô Thùy Linh), định danh loài đậu Nho nhe (Nguyễn Hải Yến); nghiên cứu môi trường tái sinh cây Diệp hạ châu phục vụ chuyển gen (Phạm Thị Hồng Loan); nghiên cứu tái sinh đa chồi bằng công nghệ nuôi cấy in vitro ở cây Đông hầu vàng (Turnera ulmifolia) (Phan Thị Thúy). Đây là nghiên cứu có nhiều ứng dụng và đặc biệt tạo nền tảng cho việc tiếp cận giảng dạy tốt Chương trình giáo dục phổ thông mới.

 

 Một số hình ảnh trong các hội đồng đánh giá luận văn thạc sĩ. chuyên ngành Di truyền học và Sinh học thực nghiệm
p1 a5IMG_0551IMG_0552
a3
a10 a8 a7 a6 a2 IMG_0538 IMG_0535
Khoa Sinh học nồng nhiệt chúc mừng các em học viên cao học chuyên ngành Di truyền học và Sinh học thực nghiệm đã hoàn thành rất tốt khóa học tại Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học.

 

Truyền thông Khoa Sinh học.