Seminar tổng thể Luận án tiến sĩ sinh học của NCS Vũ Thị Như Trang, chuyên ngành Di truyền học

seminar

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức Seminar tổng thể luận án cho NCS Vũ Thị Như Trang, về đề tài: “Nghiên cứu nuôi cấy in vitro và biểu hiện gen liên quan đến tổng hợp flavonoid ở cây Thổ nhân sâm (Talinum paniculatum)”.
Chuyên ngành: Di truyền học; Mã số : 9420121
Người hướng dẫn khoa học: GS.TS. Chu HoàngMậu
  • Thời gian: 14g00, Thứ Năm, ngày 25 tháng 10 năm 2018
  • Địa điểm: Nhà A4, phòng 513
Kính mời các nhà khoa học, các thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học đến dự.
 
Trân trọng thông báo.
Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học.