Thông báo hoãn tổ chức Seminar cho NCS chuyên ngành Di truyền học

thong-bao

Kính gửi: Các thầy cô, các nhà khoa học, NCS 
Theo kế hoạch, 14h00 chiều thứ Tư, ngày 26/9/2018 Bộ môn Sinh học hiện đại& Giáo dục sinh học tổ chức seminar cho NCS chuyên ngành Di truyền học, tuy nhiên do nhiều thầy cô bận công tác, cho nên buổi seminar được hoãn và chuyển sang 14h00, thứ Tư, ngày 03/10/2018.
Trân trọng thông báo.
Bộ môn Sinh học hiện đại& Giáo dục sinh học
Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên