Seminar của nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học

seminar

Khoa Sinh học tổ chức seminar khoa học cho các nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành Di truyền học, cụ thể là:
– NCS Vũ Thị Như Trang:” Biểu hiện mạnh gen GmCHI có nguồn gốc từ đậu tương ở cây Thổ nhân sâm (Talinum paniculatum)”
Thời gian: 14h00, Chiều thứ Tư, ngày 26 tháng 9 năm 2018
Địa điểm: Phòng 513, nhà A4.
Kính mời các nhà Khoa học, các Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tham dự.