Hai bài báo mới được chấp nhận xuất bản trên Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục ISI

lOGO

Trong tháng 5 và tháng 7 năm 2018, hai bài báo của Giảng viên Khoa sinh học, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên được chấp nhận xuất bản trên Tạp chí Quốc tế thuộc danh mục SCI-E
1. Thi Nhu Trang VU, Thi Hong Trang LE, Phu Hiep HOANG, Danh Thuong SY, Thi Thu Thuy VU, Hoang Mau CHU* (2018). Overexpression of the Glycine max chalcone isomerase (GmCHI) gene in transgenic Talinum paniculatum plants. TURKISH JOURNAL OF BOTANY. Accepted for publication and online May 25, 2018. DOI: 10.3906/bot-1801-22 (This number will become active after the manuscript has been selected for inclusion in an issue (SCI-E).

Anh báo-Sâm đất

IMG_20161006_171713

SÂM ĐẤT

 

2. Huu Quan Nguyen, Van Hanh Vu, Phuong Dung Le, Hoang Mau Chu* (2018). High-level expression, purification and properties of an Endochitinase gene without signal peptide from Lecanicillium lecanii 43H in Pichia pastoris” has been accepted for publication in Molecular Biology Reports on July 11, 2018.

Anh báo-Mol Bio Repor

First Online: 18 July 2018, xin mời đọc tại:  https://link.springer.com/article/10.1007/s11033-018-4256-y

 

 

Trân trọng thông báo.
Truyền thông Khoa sinh học.