Chúc mừng các em học viên cao học K24, Khoa Sinh học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ

LOgo new

Từ ngày mồng 6 tháng 6 đến ngày 13 tháng 6 năm 2018 Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên tổ chức đánh giá luận văn thạc sĩ sinh học đợt I (2018) cho học viên cao học K24 thuộc 4 chuyên ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học và Lí luận&PPDH bộ môn sinh học.
Khoa Sinh học nồng nhiệt chúc mừng các em học viên đã bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ với chất lượng tốt.

DT-p

ST1

PP3

Các nhà khoa học trong Hội đồng và các thầy cô chụp ảnh lưu niệm với đại diện học viên cao học bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ thuộc 4 chuyên ngành: Di truyền học, Sinh học thực nghiệm, Sinh thái học và Lí luận&PPDH bộ môn sinh học.

35238295_453281365130677_658662384784637952_n

Các Cựu sinh viên K32 Khoa Sinh học, Trường ĐHSP Thái Nguyên đến dự bảo vệ và chúc mừng học viên Nguyễn Thị Loan bảo vệ thành công luận văn thạc sĩ sinh học, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm.

 

Truyền thông Khoa Sinh học.