Seminar của nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học

seminar

Khoa Sinh học tổ chức seminar khoa học cho các nghiên cứu sinh thuộc chuyên ngành Di truyền học, cụ thể là:
– NCS Vũ Thị Như Trang:” Sử dụng mã vạch matK để nhận diện mẫu cây Thổ nhân sâm thu tại một số tỉnh phía Bắc Việt Nam”.
– NCS Hoàng Thị Thu Hoàn: ” Nhận diện mẫu cây Ô đầu dựa trên đặc điểm hình thái và mã vạch DNA”.
Thời gian: 9h00, Sáng thứ Tư, ngày 20 tháng 6 năm 2018
Địa điểm: Phòng 514, nhà A4.
Kính mời các nhà Khoa học, các Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tham dự.
Bộ phận truyền thông Khoa Sinh học