Thông báo kế hoạch thông qua đề cương luận văn thạc sĩ cho K25 chuyên ngành Lý luận&PPDH Bộ môn Sinh học

thong-bao

Bộ môn Sinh học hiên đại&Giáo dục sinh học, Khoa Sinh học xin thông báo đến toàn thể các thầy cô và học viên cao học K25 thuộc chuyên ngành Lý luận&PPDH Bộ môn Sinh học kế hoạch thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, cụ thể như sau:
– Thời gian: 7g30′, sáng Thứ Ba, ngày 19-6-2018;
– Địa điểm: Nhà A4, Phòng 513.
Đề nghị các thầy hướng dẫn thông báo đến học viên và hướng dẫn học viên hoàn tất Đề cương và Báo cáo đề cương Luận văn Thạc sĩ để trình bày trước Hội đồng.
Trân trọng thông báo.
Bộ môn Sinh học hiên đại&Giáo dục sinh học