Thông báo kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K24 và thông qua đề cương luận văn thạc sĩ cho K25 chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Di truyền học

LOgo new

Bộ môn Sinh học hiên đại&Giáo dục sinh học, Khoa Sinh học xin thông báo đến toàn thể các thầy cô và học viên cao học K24, K25 thuộc chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Di truyền học kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ và thông qua đề cương luận văn thạc sĩ, cụ thể như sau:

 

1. Kế hoạch bảo vệ luận văn thạc sĩ K24, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Di truyền học
– Thời gian: 13g30′, chiều thứ Tư, ngày 13-6-2018;
– Địa điểm: Thông báo sau.
2. Kế hoạch thông qua đề cương luận văn thạc sĩ cho K25, chuyên ngành Sinh học thực nghiệm và Di truyền học
– Thời gian: 13g30′, chiều thứ Năm, ngày 14-5-2018;
– Địa điểm: Nhà A4-Phòng 513
Trân trọng thông báo.
Bộ môn Sinh học hiên đại&Giáo dục sinh học