Nghiệm thu cấp cơ sở đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo, mã số B2015-TN03-04

lOGO

Theo Quyết định số 832/QĐ-ĐHTN ngày 11/5/2018 của Giám đốc Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở Đề tài KH&CN cấp Bộ Giáo dục&Đào tạo.
Tên đề tài: Nghiên cứu nâng cao hàm lượng Alkaloid trong cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G. Don) bằng công nghệ gen
Mã số: B2015-TN03-04
Chủ nhiệm đề tài: PGS.TS. Nguyễn Thị Tâm
Đơn vị chủ trì: Đại học Thái Nguyên
Thời gian: 15h00, ngày 30/5/2018 (thứ 4)
Địa điểm: Phòng họp A1B, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên
Trân trọng kính mời các thầy cô giáo, nhà khoa học, nhà quản lý, nghiên cứu sinh, học viên thạc sĩ, sinh viên và người quan tâm đến dự.
Truyền thông Khoa Sinh học.