HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2018

lOGO

THÔNG BÁO CỦA BAN TỔ CHỨC HỘI NGHỊ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ SINH HỌC TOÀN QUỐC 2018
Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) phối hợp với Hội Công nghệ sinh học Việt Nam (Hội các ngành Sinh học Việt Nam) tổ chức Hội nghị Khoa học công nghệ sinh học toàn quốc 2018 nhằm trao đổi, chia sẻ các kết quả nghiên cứu, khai thác và ứng dụng những thành tựu của Công nghệ sinh học trong các lĩnh vực của đời sống. Hoạt động này nằm trong chuỗi các hoạt động khoa học nhân dịp kỷ niệm 25 năm thành lập Viện Công nghệ sinh học.
Hội nghị được chia làm 6 tiểu ban chuyên môn bao gồm: Công nghệ gene; Công nghệ enzyme và hóa sinh; Công nghệ sinh học Y-Dược; Công nghệ sinh học vi sinh; Công nghệ sinh học thực vật; Công nghệ sinh học động vật.
Chi tiết về Hội nghị xin mời xem tại link sau:
https://www.ibt.ac.vn/index.php/hoi-nghi/1664-2018
Đề nghị các thầy cô, nghiên cứu sinh, học viên cao học viết báo cáo và tham gia Hội nghị.

 

Truyền thông khoa Sinh học.