Thông báo của Bộ môn sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học về kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho K49

Logo BV

Thực hiện kế hoạch của Trường và Khoa, Bộ môn SHHĐ&GDSH thông báo đến toàn thể các thầy cô và sinh viên K49 về Kế hoạch hoàn thành và chấm Khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên K49.  Cụ thể là:
 – Sinh viên nộp Khóa luận tại Văn phòng Khoa  (Nộp 5 quyển lên văn phòng Khoa hạn cuối là trước 10h sáng ngày thứ sáu 20/04/2018);
– Các thầy cô nhận quyển vào chiều ngày thứ sáu 20/04/2018 tại văn phòng Khoa;
– Các thầy cô đọc và viết nhận xét từ ngày 20/4/2018 đến ngày 23/4/2018;
– Họp Hội đồng chấm Khóa luận vào 7g30′, ngày 24-4-2018 (Địa điểm sẽ thông báo sau).
Trân trọng thông báo.
Bộ môn Sinh học hiện đại&Giáo dục sinh học.