Seminar của nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học

seminar

Khoa Sinh học tổ chức seminar cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Như Trang, chuyên ngành Di truyền học, về chủ đề: ” Nhận diện mẫu cây Sâm đất dựa trên đặc điểm hình thái và mã vạch DNA”.
Thành phần: Giảng viên và Nghiên cứu sinh thuộc Bộ môn Sinh học hiện đại &Giáo dục sinh học;
Thời gian: 14h00, Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018
Địa điểm: Phòng 513, nhà A4.
Kính mời các nhà Khoa học, các Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tham dự.
Bộ phận truyền thông Khoa Sinh học