Tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ sinh học của nghiên cứu sinh Bùi Thị Hà

Logo BV

Thông báo tổ chức họp hội đồng đánh giá và bảo vệ luận án tiến sĩ sinh học cấp Trường của nghiên cứu sinh Bùi Thị Hà
Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tổ chức bảo vệ luận án Tiến sĩ Sinh học cấp Trường cho nghiên cứu sinh Bùi Thị Hà
Tên đề tài luận án: Nghiên cứu tăng cường biểu hiện gen mã hóa enzyme DAT tham gia tổng hợp alkaloid ở cây dừa cạn (Catharanthus roseus (L.) G.Don)”
Chuyên ngành: Di truyền học, mã số: 9 42 01 21
Người hướng dẫn khoa học:
                              1. PGS.TS Nguyễn Thị Tâm, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN
                              2. GS.TS Chu Hoàng Mậu, Trường Đại học Sư phạm – ĐHTN
Thời gian: 08h30, ngày 02 tháng 02 năm 2018.
Địa điểm: Phòng 104, tầng 1 nhà A4, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.
Trân trọng kính mời các nhà khoa học, thầy cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và những người quan tâm đến dự.
Truyền thông Khoa Sinh học