Chúc mừng GS.TS Chu Hoàng Mậu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân

Logo Khoa m

Chúc mừng GS.TS Chu Hoàng Mậu được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân
Ngày 18 tháng 11 năm 2017, chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam – Trần Đại Quang đã ký quyết định số 2380/QĐ-CTN về việc phong tặng danh hiệu nhà giáo nhân dân cho 64 cá nhân đã có công lớn trong sự nghiệp giáo dục và đào tạo của dân tộc. Rất vinh dự và tự hào, trong số 64 cá nhân được phong tặng có GS.TS. Chu Hoàng Mậu – Trưởng bộ môn Sinh học hiện đại và Giáo dục Sinh học, Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên.

tặng hoa 20.11

GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã có hơn 37 năm công tác trong ngành giáo dục. Trong quá trình công tác, GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã đảm nhiệm nhiều vị trí công việc khác nhau từ Trưởng khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên; Trưởng Ban đào tạo sau đại học – Đại học Thái Nguyên; Phó giám đốc Đại học Thái Nguyên; Giám đốc Trung tâm Giáo dục quốc phòng – Đại học Thái Nguyên. Dù ở cương vị nào, GS.TS Chu Hoàng Mậu cũng luôn luôn nhận được sự tin tưởng, tôn trọng và quý mến của các đồng nghiệp và người học. GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã được nhà nước phong tặng chức danh Phó giáo sư năm 2005 và chức danh Giáo sư năm 2012.
Trong quá trình công tác và giảng dạy, GS.TS. Chu Hoàng Mậu đã hướng dẫn 9 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án và được cấp bằng tiến sĩ; hướng dẫn hơn 50 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn và được cấp bằng thạc sĩ; hoàn thành 10 đề tài nghiên cứu khoa học, trong đó có 6 đề tài Khoa học – Công nghệ cấp Bộ, 02 đề tài thuộc Chương trình nghiên cứu cơ bản (giai đoạn 2001-2005 và 2006-2008) và 02 đề tài cấp Cơ sở. GS.TS. Chu Hoàng Mậu và các cộng sự đã công bố hơn 160 bài báo khoa học trên các tạp chí chuyên ngành trong nước và nước ngoài, trong đó có 10 bài báo đăng trên tạp chí quốc tế thuộc danh mục SCI và SCIE và hơn 50 trình tự gen đăng ký trên GenBank; xuất bản 06 cuốn sách chuyên khảo và sách giáo trình phục vụ đào tạo các hệ đại học, cao học và nghiên cứu sinh cùng 3 tài liệu hướng dẫn.
Tập thể cán bộ viên chức, giảng viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và sinh viên khoa Sinh học xin chúc mừng NGND.GS.TS. Chu Hoàng Mậu. Kính chúc thầy luôn dồi dào sức khỏe và đóng góp nhiều hơn nữa trong sự nghiệp giáo dục – đào tạo của Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên và của khoa Sinh học.

 

Bộ phận truyền thông Khoa Sinh học