Danh sách tôn vinh cựu người học

Logo BV

Thực hiện công văn số 3569/KH-ĐHSP  ngày 09 tháng 10 năm 2017, về việc xây dựng kế hoạch, giới thiệu tôn vinh cựu người học. Khoa Sinh học đã giới thiệu danh sách tôn vinh cựu người học:

(Danh sách này chưa đầy đủ, Bộ phận truyền thông của khoa sẽ cập nhật đầy đủ trong thời gian tới. Khoa Sinh học rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của cựu người học).

TT Họ và tên Khóa Chức vụ Nơi công tác SĐT Email
1 Bùi Trọng Đắc

Lý lịch KH

12 Giám đốc Sở DG&ĐT Hòa Bình 0976 496 596 btdac@hoabinh.edu.vn
2 Hoàng Thị Thoa

Lý Lịch KH

18 Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Tuyên Quang 0915 475 757 htthoa.gv08@tuyenquang.edu.vn
3 Đinh Thị Phương

Lý lịch KH

19 Hiệu trưởng Trường THCS Hồng Hải – Hòn Gai – Quảng Ninh 0904 393 566 dinhthiphuong.hh.hl@gmail.com
4 Đỗ Văn Kình

Lý lịch KH 

19 Phó hiệu trưởng Trường THPT Yên Hưng – Quảng Yên – Quảng Ninh 0912 433 818 Dovankinh.c3bachdang

@quangninh.edu.vn

5 Phạm Thị Thu Nga

Lý lịch KH

20 Tổ trưởng Trường THPT chuyên Thái Nguyên 0989 063 089 ptnga.chuyentn@gmail.com
6 Nông Thị Loan

 Lý lịch KH

22 Trưởng phòng Phòng GD&ĐT Bảo lạc 0915 369 928 ntlpgdbaolac@gmail.com
7 Ma Thế Quyên

Lý lịch KH

25 Giám đốc Sở GD&ĐT Bắc Kạn 0915 001 078 giamdoc@backan.edu.vn
8 Hoàng Văn Tôn

Lý lịch KH

25 Phó Khoa Cao đẳng sư phạm Cao bằng 0915 027 033 hoangtoncb@gmail.com
9 Đào Xuân Tân

Lý lịch KH

26 Chánh thanh tra Sở GD&ĐT Thái Nguyên 0912 067 000 daoxuantan.c3lp@gmail.com
10 Nguyễn Thu Hiền

Lý lịch KH

26 Trưởng bộ môn Bộ môn Sinh học, Khoa KHCB, Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên 0975 577 060

 

thuhien.yktn@yahoo.com.vn
11 Nguyễn Thị Thu Hằng

Lý lịch KH 

27 Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Giang 0915 395 202 thuhangchuyenhg@gmail.com
12 Đàm Đức Quảng

Lý lịch KH

27 Hiệu trưởng Trường THPT Bản Ngà  Cao Bằng 0983 696 573 quangbnbl@gmail.com
13 Lê Thúy Hậu

Lý lịch KH

27 Phó hiệu trưởng Trường THPT Bắc Cường – TP Lào Cai 0912 710 847 lethuyhau75@gmail.com
14 Nguyễn Thị Hằng

Lý lịch KH

27 Phó phòng phổ thông Sở GD&ĐT Tuyên Quang 0986 118 679 nthang@tuyenquang.edu.vn
15 Nguyễn Thị Thu Trang

 Lý Lịch KH

29 Phó hiệu trưởng Trường THPT Gang Thép – Thái Nguyên 0912 804 637 Trangtuan76@gmail.com
16 Lò Mai Thu

Lý lịch KH

30 Phó khoa Sinh Hóa Trường Đại học Tây Bắc 0912 318 525 thubiotbu@gmail.com
17 Nguyễn Thị Thủy

Lý lịch KH

31 GV giỏi THPT Chuyên Bắc Giang 0977 059 119 Ntthuy.cbg@bacgiang.edu.vn
18 Đỗ Thị Hà 31 Phó Khoa Khoa KHTN, Trường CĐSP Thái Nguyên 0915 214 686 Dothiha5977@gmail.com
19 Nguyễn Ngọc Huỳnh 31 Hiệu phó THPT Ngô Quyền Thái Nguyên 0982 993 171 huynhnqtn@gmail.com
20 Hà Tiến Sĩ 32 Hiệu trưởng Trường THPT Trùng Khánh – Cao Bằng 0915 828 489 sythcb@gmail.com
21 Phạm Hồng Thái

Lý lịch KH

Trưởng phòng Trường CĐSP tỉnh Điện Biên 0973 746 268 thai76cdsp@gmail.com

 

22 Nguyễn Đức Thiệu 33 Hiệu trưởng Trường THPT Hiệp Hòa số 4, Bắc Giang 0988100382 ndthieu.c3hh4@bacgiang.edu.vn

 

23 Trần Văn Trường 34 Hiệu trưởng Trường THPT Ba Sơn, Lạng Sơn 0985833830 atruong1980@gmail.com

 

24 Nguyễn Thị Thủy

 Lý lịch KH

2-CT Phó trưởng ban Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thái Nguyên. 0912 090 655 Thuynguyen.kg@gmail.com
25 Trần Văn Bút

Lý lịch KH

VH

VL

Giám đốc Trung tâm GDTX huyện Sơn Dương – Tuyên Quang 0985 853 455 Tvbut.phongsd@tuyenquang.edu.vn
26 Lê Đình Chắc

 Lý lịch KH

NCS TBM Khoa Khoa học Tự nhiên, Đại học Hồng Đức, Thanh Hóa.

 

0942 699 989 chacledinh@yahoo.com
27 Hoàng Thị Thu Yến

 Lý lịch KH

NCS Phó Khoa Khoa Khoa học sự sống – Trường ĐHKH – Đại học Thái Nguyên

 

0982 752 153 yenhtt@tnus.edu.vn