Seminar của nghiên cứu sinh chuyên ngành Di truyền học và chuyên ngành Lý luận&phương pháp dạy học bộ môn Sinh học

smn

Khoa Sinh học tổ chức seminar cho các nghiên cứu sinh Dương Hữu Lộc (chuyên ngành Di truyền học) và nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Thủy (chuyên ngành Lý luận&Phương pháp dạy học bộ môn Sinh học).
NCS. Dương Hữu Lộc: ” Đánh giá đa dạng di truyền hệ gen một số giống quýt bản địa (citrus recutilata blanco) khu vực miền núi phía bắc Việt Nam bằng chỉ thị phân tử SSR”
-NCS Vũ Thị Thanh Thủy: ” Một số nguyên tắc và quy trình vận dụng dạy học theo dự án trong học phần Sinh thái học nhằm đáp ứng việc phát triển năng lực năng lực nghiên cứu khoa học cho học sinh Trung học phổ thông”.
Thời gian: 14h00, Thứ năm, ngày 28 tháng 9 năm 2017
Địa điểm: Phòng 513, nhà A4.
Kính mời các nhà Khoa học, các Thầy Cô giáo, nghiên cứu sinh, học viên cao học và sinh viên quan tâm tham dự.
Bộ phận truyền thông Khoa Sinh học