Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương bảo vệ thành công luận án tiến sĩ, chuyên ngành Sinh thái học

Logo BV

Ngày 10 tháng 8 năm 2017, Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Trường đã họp và đánh giá luận án tiến sĩ sinh học cho nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương, về đề tài:”Nghiên cứu đặc điểm thảm thực vật thoái hóa và một số mô hình rừng trồng tại thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh”  thuộc chuyên ngành Sinh thái học, mã số 62 42 01 20. Nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương đã bảo vệ thành công luận án và được Hội đồng đánh giá cao và đề nghị Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên cấp bằng tiến sĩ sinh học.
Khoa Sinh học chúc mừng nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương

 

20664120_864135580409063_6432830103965610818_n 20799397_864136227075665_7433532509434926105_n

Hội đồng đánh giá luận án của nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương

20770116_864136120409009_2567792611203947503_n

TS Từ Quang Tân, Phó trưởng phòng Đào tạo thay mặt Trường ĐHSP tăng hoa nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương

20664552_864136223742332_3237177416046112988_n

PGS.TS. Lê Ngọc Công thay mặt tập thể giảng viên và viên chức của Khoa Sinh học tăng hoa nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương

20664752_864136173742337_1955518418051865500_n

Tập thể cán bộ hướng dẫn chụp ảnh cùng nghiên cứu sinh Vũ Thị Thanh Hương
Truyền thông Khoa Sinh học.