Chúc mừng các tân Tiến sĩ, tân Thạc sĩ nhận Bằng tốt nghiệp sáng ngày 8-9-2017

Logo BV

Sáng nay, ngày 8-9-2017, từ 9h00, Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên tổ chức trao bằng Tiến sĩ, bằng Thạc sĩ  cho các học viên cao học, nghiên cứu sinh tốt nghiệp đầu năm 2017. Khoa sinh học có 4 nghiên cứu sinh được nhận bằng tiến sĩ đợt này, trong đó có 3 tiến sĩ Di truyền học (TS. Đào Xuân Tân, TS. Vì Thị Xuân Thủy, TS. Hoàng Thị Thao) và 1 tiến sĩ Lý luận&PPDH sinh học (TS. Ninh Thị Bạch Diệp). Đồng thời  nhiều học viên cao học được nhận bằng thạc sĩ sinh học (Di truyền học, Sinh thái học) và bằng thạc sĩ chuyên ngành Lý luận &PPDH sinh học.
Khoa Sinh học, Trường Dại học Sư phạm Thái Nguyên chúc mừng các nghiên cứu sinh, học viên cao học nhận Bằng Tiến sĩ, Bằng Thạc sĩ đợt 2017 này.
Chúc mừng TS. Đào Xuân Tân, TS. Vì Thị Xuân Thủy, TS. Hoàng Thị Thao, TS. Ninh Thị Bạch Diệp.
Chúc mừng các tân Thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Di truyền học, Sinh thái học và chuyên ngành Lý luận &PPDH sinh học.

 

GS HT trao bằng TS

 GS.TS. Hiệu trưởng Phạm Hồng Quang trao bằng tiến sĩ cho các Tân tiến sĩ

IMG_1517

GS Chu Hoàng Mậu chụp ảnh cùng các Tân tiến sĩ: TS. Đào Xuân Tân, TS. Vì Thị Xuân Thủy, TS. Hoàng Thị Thao, TS. Ninh Thị Bạch Diệp.

21371267_1434774426643848_4942413853937610762_n

Các tân Thạc sĩ Sinh học, chuyên ngành Di truyền học, Sinh thái học và chuyên ngành Lý luận &PPDH sinh học.
Truyền thông Khoa Sinh học.