Thư Chúc mừng năm học mới của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt nam

Nhân dịp Khai giảng năm học mới (2017-2018) Chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã gửi đến các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức ngành giáo dục, các em sinh viên, học sinh và các bậc phụ huynh Thư Chúc mừng Năm học mới.

 

Thư chúc mừng của của Chủ tich Nước