Thông báo về việc Nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9)

images

Ngày 25 tháng 8 năm 2017, trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã có công văn số 2851/TB-ĐHSP Về việc nghỉ lễ Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9).

IMG_20170825_0002