Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Bài báo quốc tế mới của Nguyễn Thị Quỳnh Anh- Giảng viên trẻ Khoa Sinh học được xuất bản trên Tạp chí quốc tế Scientific Reports, tại nature research

Bài báo quốc tế ISI mới trên Tạp chí Scientific Reports đã xuất bản vào ngày 27/12/2019 tại nature research Nguyen, A.T.Q., Nguyen, M.N. Straw phytolith for less hazardous open […]

Read More →

Bài báo quốc tế mới của nhóm nghiên cứu đã xuất bản trên Tạp chí quốc tế Scientific Reports, tại nature research

Bài báo quốc tế ISI mới trên Tạp chí Scientific Reports đã xuất bản vào hồi 17h00 ngày 23/12/2019 tại nature research Nguyen, Q.H., Vu, L.T.K., Nguyen, L.T.N., Pham, N.T.T., […]

Read More →

Bài báo mới của cán bộ Khoa Sinh học xuất bản trên tạp chí ISI

Ngày 21-10-2019, bài báo nghiên cứu về hiệu quả gây độc tế bào của glycoside steroid từ cây Paris vietnamensis trên các dòng tế bào ung thư và chống lại các […]

Read More →

Hội thảo “Dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông 2018”

Graphic1 (3)

Ngày 12-10-2019, tại Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, Khoa Sinh học tổ chức Hội thảo “Dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực trong […]

Read More →

Hội thảo “Dạy học Sinh học theo định hướng phát triển năng lực trong Chương trình giáo dục phổ thông mới”

Logo -K sinh , 2019; nhỏ 3

Được sự đồng ý của Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên, Khoa Sinh học tổ chức Hội thảo “Dạy học Sinh học theo định hướng phát […]

Read More →