Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2018

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

A new article has been accepted for publication in Molecular Biology Reports, 30 Jan 2019

a4

We are pleased to inform colleagues that our manuscript, “Overexpression of the ZmDEF1 gene increases the resistance to weevil larvae in transgenic maize seeds” has been accepted for publication in […]

Read More →

10 sự kiện nổi bật nhất trong năm 2018 của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm -Đại học Thái Nguyên

p2

Năm 2018, Khoa Sinh học, trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên đạt được nhiều thành tích trong các lĩnh vực bồi dưỡng cán bộ, đào tạo, nghiên cứu […]

Read More →

HOẠT ĐỘNG CỦA KHOA SINH HỌC, TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM-ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN, NHÌN LẠI NĂM 2018

p2

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc (nay là Trường Đại học Sư phạm thuộc Đại học Thái Nguyên), được thành lập năm 1966, với hơn 53 […]

Read More →

Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm-Đại học Thái Nguyên được Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia- Nafosted phê duyệt thêm đề tài (2018-đợt 2)

Nafosted

Ngày 25/12/2018, Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển khoa học và công nghệ Quốc gia đã phê duyệt Danh mục 159 đề tài nghiên cứu cơ bản […]

Read More →

Kết quả nghiên cứu khoa học của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm–Đại học Thái Nguyên, năm 2018

a4

Năm 2018, hoạt động Khoa học-Công nghệ của Khoa Sinh học, Trường Đại học Sư phạm–Đại học Thái Nguyên có nhiều khởi sắc và đạt nhiều thành tích trong thực […]

Read More →