Tel: (+84) 208 3 856891
Email: khoasinhhoc@dhsptn.edu.vn
THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐCHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

THÔNG TIN TUYỂN SINH NĂM 2019

Chào mừng các bạn học sinh Trung học Phổ thông đăng ký trở thành sinh viên khoa Sinh học - trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên.

ĐỌC CHI TIẾT

BÀI BÁO KHOA HỌC MỚI CÔNG BỐ

Mời các bạn đọc các Bài báo khoa học mới công bố

ĐỌC CHI TIẾT

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO GIÁO VIÊN DẠY SINH HỌC BẰNG TIẾNG ANH

Chào mừng các bạn học sinh Trung học phổ thông đăng ký vào học Chương trình đào tạo giáo viên dạy Sinh học bằng Tiếng Anh

ĐỌC CHI TIẾT

Viết đề xuất đề tài cấp Đại học và cấp Trường 2018

lOGO

Trường có Thông báo số 2379/TB-ĐHSP về việc  đề xuất đề tài cấp Đại học và cấp Trường 2018, đề nghị các thầy cô đọc và viết đề xuất tại […]

Read More →

Thông báo về việc triển khai đề xuất đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017-2018

lOGO

Nhà trường có công văn thông báo về việc triển khai đề xuất đề tài NCKH của sinh viên năm học 2017-2018 (xem file), đề nghị các thầy cô đề […]

Read More →